Hospodárske výsledky ABB za 1. štvrťrok 2014

29. apríla 2014 – ABB dnes oznámila svoje hospodárske výsledky za 1. štvrťrok 2014, ktoré opäť odzrkadlili široké zastúpenie spoločnosti naprieč geografickými oblasťami ako aj produktovým portfóliom.

Objem objednávok za 1. štvrťrok 2014 vo výške 10,4 miliardy USD približne kopíroval úroveň objednávok spred roka. Tržby sa vyšplhali na 9,5 miliardy USD podporené hlavne výsledkami z oblasti automatizácie. Slabšie výsledky zaznamenala divízia Systémov výkonových technológií, čo sa odrazilo aj na mierne nižšom výsledku prevádzkového zisku EBITDA (zisk pred odrátaním odpisov, úrokov, daní a amortizácie).

“Štyri divízie opäť dokázali svoje silné postavenie v priemysle so stabilným ziskom a silnejším cash flow,” komentoval výsledky výkonný riaditeľ ABB Ulrich Spiesshofer. “Konkrétne najlepším výsledkom bol silný rast objednávok v Divízii automatizácie a pohonov (DM) a výška tržieb v Divízii produktov nízkeho napätia (LP). Dobrú ziskovosť si zachovala aj Divízia produktov výkonových technológií (PP) a rekordnú maržu EBITDA zas v uplynulom štvrťroku predviedla Divízia procesnej automatizácie (PA).

Slabé výsledky nás znepokojujú v Divízii systémov výkonových technológií (PS), avšak v súčasnosti podnikáme ďalšie kroky na zlepšenie stratégie v tejto oblasti,” pokračoval Spiesshofer. “Po dôkladnom zhodnotení prišlo vedenie divízie s tzv. ‘step change’ programom, v ktorom vykonalo už niekoľko nápravných opatrení. Veríme, že ich výsledkom bude silná a konkurencieschopná divízia. Našou ambíciou pre tento rok je teda udržanie dobrých výsledkov spomínaných 4 divízií a úspešná reštrukturalizácia v divízii PS.”


Hospodárske výsledky za 1. štvrťrok 2014Q1 14Q1 13Pokles/Nárast
$ v miliónoch USD, ak nie je uvedené inakUS$v lokálnych menách
Objednávky10 35810 492-1 %1 %
Zákazkové krytie
(ku koncu marca)
26 92429 614-9 %-9 %
Tržby9 4719 715-3 %-1 %
Prevádzkový zisk EBITDA1 2711 458-13 %
marža EBITDA v %13,4 %15,0 %
Čistý zisk544664-18 %
Základný čistý zisk na akciu ($)0,240,29
Cash flow z prevádzkových činností(45)(223)n/a


Prehľad výsledkov za 1. štvrťrok

Makroekonomické prostredie vo svete bolo vo všeobecnosti v uplnyulom štvrťroku pozitívnejšie naladené, ako tomu bolo v porovnateľnom období vlani. To sa odzrkadlilo vo vyššom dopyte zákazníkov v oblasti krátkodobých projektov; na druhej strane, zákazníci si viac strážia výdavky pre dlhodobejšie projekty. Dopyt zo strany energetických podnikov v Európe ostáva zatiaľ nízky z dôvodu neistoty v oblasti energetickej politiky, a to predovšetkým na poli obnoviteľných zdrojov energie.

Celkový objem objednávok bol počas 1. štvrťroku 2014 stabilný. Základné objednávky (pod 15 miliónov USD) stúpli o 3 %, veľké objednávky (nad 15 miliónov USD), ktoré predstavujú 12 % z celkového objemu objednávok, naopak zaznamenali 12-% pokles.
Objednávky zo servisu klesli o 6 %, pričom z celkového objemu objednávok predstavovali 18-% podiel oproti 19 % v 1. štvrťroku 2013.

Celkové tržby klesli o 1 %, pričom tržby zo servisu predstavovali 16-% podiel, teda nezmenenú úroveň oproti vlaňajšku.

Prevádzkový zisk EBITDA sa v 1. štvrťroku 2014 dostal na 1,3 miliardy USD, čo je o 13 % nižšia úroveň ako vlani spôsobená predovšetkým slabšími výsledkami divízie PS.
Čistý zisk spoločnosti predstavoval za 1. štvrťrok 544 miliónov USD a výdavky spojené s reštrukturalizáciou okolo 47 miliónov USD.

Odpredaje
V súlade so stratégiou optimalizácie portfólia koncernu ABB a snahou zabezpečiť rast ziskovosti v kľúčových oblastiach záujmu - energetike a automatizácii - ABB v marci oznámila dohodu o odpredaní aktivít firmy Thomas & Betts v oblasti vykurovania, ventilácie a klimatizácie za 260 miliónov USD. Ďalšou podobnou transakciou je včera oznámená dohoda o predaji divízie Power Solutions firmy Power-One za 117 miliónov USD. Obe transakcie by mali byť uzatvorené v 2. štvrťroku 2014. ABB kúpila firmu Thomas & Betts pred dvomi rokmi, firmu Power - One v lete 2013.

Výhľad
Dlhodobá prognóza dopytu po produktoch a riešeniach spoločnosti ABB ostáva pozitívna. Naďalej rastie potreba efektívneho a spoľahlivého prenosu a distribúcie elektrickej energie, a to z nasledujúcich dôvodov: zrýchľujúca sa urbanizácia na rozvíjajúcich sa trhoch; aktivity proti globálnemu otepľovaniu; rýchlo rastúca digitalizácia a s ňou spojený dopyt po energiách; potreba obnovy starších elektrických sietí. Rastie tiež dopyt po riešeniach priemyselnej automatizácie, ktorá našim zákazníkom zvyšuje produktivitu, efektivitu, kvalitu produktov a bezpečnosť. ABB je vďaka svojmu geografickému zastúpeniu a optimálnej ponuke produktov a riešení v dobrej pozícii, aby tieto príležitosti zúročila.
Aj z krátkodobého hľadiska možno vidieť viaceré pozitívne známky vývoja, napríklad rast americkej ekonomiky ako aj ekonomík viacerých európskych krajín. Naopak, slabší vývoj hospodárstva zaznamenáva v súčasnosti viacero rozvojových krajín, predovšetkým Čína.

Hlavnými cieľmi manažmentu spoločnosti ABB je ďalšie rozširovanie biznisu v servise, úspešná integrácia odkúpených firiem a zvyšovanie produktivity ABB so zameraním sa na vnútornú podporu v snahe uspokojiť požiadavky zákazníkov. Naďalej plánujeme tiež pracovať na znižovaní nákladov a úspešnej reštrukturalizácii divízie PS.ABB je poprednou globálnou spoločnosťou, ktorá pôsobí v oblasti energetiky a automatizácie. Svojim zákazníkom v oblasti priemyslu, výroby a distribúcie energií prináša možnosť zlepšiť ich výkonnosť a zároveň znížiť dopad ich činnosti na životné prostredie. Skupina ABB zamestnáva zhruba 150 000 zamestnancov vo viac ako 100 krajinách sveta.
Na Slovensku pôsobí ABB od roku 1991. V súčasnosti má ABB zastúpenie v šiestich mestách Slovenska a zamestnáva spolu takmer 900 ľudí. Súčasťou skupiny ABB na Slovensku sú aj firmy Pucaro v Piešťanoch a Power-One v Dubnici nad Váhom.Sledujte nás:

Connect on FacebookSubscribe on YouTube

   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Vytlačiť
   • Email

  KONTAKTUJTE NÁS

  Informácie o stránke:
  seitp202 2fb06f86ac0f7044c1257cc9002298e9