Kvalita mlieka na prvom mieste

14. mája 2014 - Automatizačné a riadiace systémy ABB zabezpečujú nepretržité spracovávanie mlieka a zachovania jeho kvality.

Partnerstvo s najväčším mliekarenským družstvom na svete Amul pomáha indickým farmárov držať krok s rastúcim dopytom po mliečnych výrobkoch. Amul v západnej Indii za niekoľko pár rokov výrazne zvýšil produkciu mlieka na súčasných zhruba 14 miliónov litrov denne.

Farmári prichádzajú odovzdať mlieko. Zdroj: World Bank Report
Veľkou výzvou pre družstvo je v týchto horúcich klimatických podmienkach zachovanie kvality rýchlo sa kaziacej potraviny, ktorú im prinášajú farmári z okolitých dedín. To si vyžaduje intenzívne plánovanie a logistiku, po ktorých sa úlohy ujíma už ABB a jej moderné automatizačné riešenia.

ABB sa do tohto projektu po prvý raz zapojila pred 6 rokmi, aby zmodernizovala automatizačné a riadiace systémy v jednej z prevádzok družstva. Nielenže bolo potrebné nábeh na riadiaci systém 800xA od ABB urobiť rýchlo s minimálnou odstávkou produkcie, nakoniec sa rýchla adapatabilita systému pričinila o výrazný nárast kapacity produkcie v rokoch 2012 a 2013.

Rýchly rast vyžaduje potrebné technológie

Vďaka novým technológiám mohlo družstvo úspešne pristúpiť k modernejším metódam zberu, spracovania a distribúcie mlieka potom, ako ho družstvu vo veľkých objemoch odovzdá množstvo malých farmárov.

Práve tu, ako aj v ďalších odvetviach priemyslu, napr. potravinárskom, ropnom a plynárenskom či ťažobnom, sa uplatnil riadiaci systém 800xA, ktorý družstvu Amul zabezpečil užívateľsky jednoduchú automatizáciu a údržbu s dodržaním hygienických štandardov a zachovaní kvality mlieka. Automatizácia sa v súčasnosti podieľa na zbere mlieka, pasterizačnom procese či monitoringu a kontrole mliečnych produktov pri ich balení. Automatizácia tiež zabezpečuje rýchle doplňovanie mlieka, aby sa predišlo akýmkoľvek oneskoreniam. ABB tiež zaisťuje dezinfekciu pasterizátorov či uskladňovacích kontajnerov.

Pri desiatkach tisícoch litroch za hodinu môže aj jediná kvapka pokazeného mlieka spôsobiť skysnutie mlieka dodaného niekoľkými desiatkami farmárov. Aj to má pod palcom riadiaci systém ABB, ktorý zabezpečuje efektívnu filtráciu a vysokotlakové čistenie.ABB je poprednou globálnou spoločnosťou, ktorá pôsobí v oblasti energetiky a automatizácie. Svojim zákazníkom v oblasti priemyslu, výroby a distribúcie energií prináša možnosť zlepšiť ich výkonnosť a zároveň znížiť dopad ich činnosti na životné prostredie. Skupina ABB zamestnáva zhruba 150 000 zamestnancov vo viac ako 100 krajinách sveta.
Na Slovensku pôsobí ABB od roku 1991. V súčasnosti má ABB zastúpenie v šiestich mestách Slovenska a zamestnáva spolu takmer 900 ľudí. Súčasťou skupiny ABB na Slovensku sú aj firmy Pucaro v Piešťanoch a Power-One v Dubnici nad Váhom.Sledujte nás:

Connect on FacebookSubscribe on YouTube

   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Vytlačiť
   • Email
  seitp202 6dfc979215606c76c1257cd800238ff1